Games

December 11, 2020
Wang Yuanjun
Yu Zhengqi
year 2020 Kansai vs Taiwan Kiin Team Competition - round 2

December 11, 2020
Wang Xinghao
He Yuhan
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Tuo Jiaxi
Gu Lingyi
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Tong Mengcheng
Lian Xiao
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Shin Minjun
Yun Junsang
year 2020 Korean League - round 3

December 11, 2020
Meng Tailing
Gu Zihao
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Li Qincheng
Zhang Tao
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Lee Donghoon
Fan Yin
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Jiang Weijie
Chen Zhengxun
22nd Chinese League A - round 13

December 11, 2020
Dang Yifei
Kang Dongyun
22nd Chinese League A - round 13