Games

September 21, 2020
Li Xuanhao
Lian Xiao
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 1

September 21, 2020
Jiang Weijie
Li Weiqing
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 1

September 21, 2020
Gu Zihao
Huang Yunsong
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 1

September 21, 2020
Gu Zihao
Chen Yaoye
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 2

September 21, 2020
Fan Yin
Dang Yifei
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 1

September 21, 2020
Fan Tingyu
Liao Yuanhe
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 1

September 21, 2020
Chen Yaoye
Xie Erhao
year 2020 Chinese CCTV Cup - round 1

September 20, 2020
Zhou Yinnan
Chen Qirui
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 3

September 20, 2020
Lin Junyan
Lin Xinwei
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 3

September 20, 2020
Chen Shoulian
Lin Lixiang
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 3