Games

September 14, 2020
Niu Shite
Lin Yuting
13th Taiwan Qiwang - preliminary

September 14, 2020
Fan Tingyu
Fan Yin
25th Samsung Cup - Chinese preliminary

September 14, 2020
Dang Yifei
Tong Mengcheng
25th Samsung Cup - Chinese preliminary

September 14, 2020
Chen Weiting
Yang Mengyun
13th Taiwan Qiwang - preliminary

September 14, 2020
Chen Shaoquan
Yu Chengrui
13th Taiwan Qiwang - preliminary

September 13, 2020
Lin Xinwei
Lin Yuting
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 2

September 13, 2020
Lai Junfu
Zhang Jiahuan
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 2

September 13, 2020
Chen Shoulian
Peng Zunde
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 2

September 13, 2020
Chen Shaoquan
Xu Haohong
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 2

September 11, 2020
Xie Ke
Ke Jie
9th Ing Cup - round 3