Games

September 11, 2020
Li Qincheng
Meng Tailing
25th Samsung Cup - preliminary

September 11, 2020
Jiang Weijie
Mi Yuting
25th Samsung Cup - preliminary

September 11, 2020
Ichiriki Ryo
Tao Xinran
9th Ing Cup - round 3

September 11, 2020
Gu Zihao
Shin Jinseo
9th Ing Cup - round 3

September 10, 2020
On Sojin
Yun Junsang
1st Korean ORO 30-40 Go Championship - league

September 10, 2020
Mitani Tetsuya
Motoki Katsuya
46th Japanese Gosei - preliminary

September 10, 2020
Choi Jeong
Oh Yujin
6th Korean Women's League - final

September 10, 2020
Bai Xinhui
Xu Yuqi
8th Taiwan Zhonghuan Qisheng - round 2

September 9, 2020
Yang Dingxin
Xie Ke
9th Ing Cup - round 2

September 9, 2020
Park Junghwan
Zhao Chenyu
9th Ing Cup - round 2