Games

September 1, 2020
Jiang Weijie
Yao Xiaotong
22nd Chinese League A - round 8

August 31, 2020
Zhou Ruiyang
Tao Xinran
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Zhang Tao
Li Zhe
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Xu Jiayang
Xie Ke
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Xie Erhao
Chen Haoxin
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Wang Xinghao
Huang Jingyuan
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Wang Shiyi
Li Weiqing
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Takao Shinji
Cho U
45th Japanese Kisei - league S

August 31, 2020
Shen Peiran
Jiang Weijie
22nd Chinese League A - round 7

August 31, 2020
Park Junghwan
Yang Dingxin
22nd Chinese League A - round 7