Games

August 30, 2020
Chen Shoulian
Lin Lixiang
25th Samsung Cup - Taiwanese preliminary

August 30, 2020
An Jungki
Seol Hyunjun
25th Samsung Cup - Korean preliminary

August 29, 2020
Yi Lingtao
Kang Dongyun
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Wang Xinghao
Zhao Chenyu
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Tuo Jiaxi
Jiang Weijie
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Sun Tengyu
Liao Yuanhe
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Shi Yue
Shin Jinseo
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Mi Yuting
Li Weiqing
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Li Qincheng
Tao Xinran
22nd Chinese League A - round 5

August 29, 2020
Kang Jibum
Na Hyun
25th Samsung Cup - Korean preliminary