Games

June 1, 2020
Bai Xinhui
Huang Youteng
5th Taiwan Xinren Wang - preliminary

May 29, 2020
Lin Yancheng
Chen Weiting
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 29, 2020
Lin Xinwei
Yang Zixuan
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 29, 2020
Lin Shixun
Huang Shiyuan
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 29, 2020
Chen Qirui
Ding Shaojie
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 28, 2020
Shi Jingyao
Lin Xinwei
5th Taiwan Xinren Wang - preliminary

May 28, 2020
Niu Shite
Li Wei
5th Taiwan Xinren Wang - preliminary

May 28, 2020
Gu Zihao
Fan Yin
11th Chinese Longxing - group A

May 27, 2020
Shi Yue
Li Weiqing
5th Chinese Qisheng - round 1

May 26, 2020
Lin Junyan
Wang Yuanjun
19th Taiwan Tianyuan - title match #4