Games

May 22, 2020
Wang Yuanjun
Chen Shoulian
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 22, 2020
Bai Xinhui
Yang Zixuan
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 21, 2020
Lian Xiao
Zhao Chenyu
5th Chinese Qisheng - round 1

May 21, 2020
Kim Cheayoung
Oh Yujin
6th Korean Women's League - round 1

May 18, 2020
Lin Lixiang
Xu Haohong
10th Taiwan Shiduan - title match #4

May 15, 2020
Lin Yuting
Lin Yancheng
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 15, 2020
Lin Xinwei
Huang Xiangren
1st Taiwan UMC Cup - preliminary

May 14, 2020
Park Junghwan
Shin Minjun
25th Korean GS Caltex Cup - round 3

May 12, 2020
Lee Donghoon
Byun Sangil
1st Korean Strongest Players - league

May 11, 2020
Zheng Zaixiang
Wang Xinghao
24th Chinese Xinren Wang - round 1