Games

March 23, 2020
Chen Feng
Lin Yancheng
10th Taiwan Shiduan - preliminary

March 22, 2020
Ichiriki Ryo
Iyama Yuta
67th Japanese NHK Cup - final

March 20, 2020
Lin Lixiang
Niu Shite
5th Bailing Cup - Taiwanese preliminary

March 20, 2020
Chen Weiting
Xu Yuqi
5th Bailing Cup - Taiwanese preliminary

March 19, 2020
Zhou Keping
Xu Yuqi
10th Taiwan Shiduan - preliminary

March 19, 2020
Yang Zixuan
Bai Xinhui
10th Taiwan Shiduan - preliminary

March 19, 2020
Xu Jiayang
Li Weiqing
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - final

March 19, 2020
Rong Yi
Dang Yifei
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - 3,4 place decision

March 19, 2020
Liao Yuanhe
Shi Yue
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - 3,4 place decision

March 19, 2020
Kono Rin
Cho U
45th Japanese Meijin - league