Games

March 18, 2020
Ke Jie
Tong Mengcheng
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 18, 2020
Jiang Weijie
Mi Yuting
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 18, 2020
Fan Tingyu
Huang Xin
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 18, 2020
Cai Chengwei
Bai Xinhui
5th Bailing Cup - Taiwanese preliminary

March 17, 2020
Xiao Zhenghao
Chen Qirui
19th Taiwan Tianyuan - league

March 17, 2020
Wang Junxiao
Xie Erhao
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 17, 2020
Liao Yuanhe
Tang Weixing
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 17, 2020
Li Xiangyu
Wang Xinghao
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 17, 2020
Cao Xiaoyang
Tao Xinran
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 7

March 16, 2020
Yu Lijun
Bai Xinhui
10th Taiwan Shiduan - preliminary