Games

March 7, 2020
Shi Yulai
Tuo Jiaxi
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3

March 7, 2020
Huang Jingyuan
Xu Jiayang
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3

March 7, 2020
Cho Hanseung
Park Hamin
year 2019 Korean League - final

March 7, 2020
Chen Yaoye
Shi Yue
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3

March 6, 2020
Lian Xiao
Fan Yunruo
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3

March 6, 2020
Li Qincheng
Li Weiqing
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3

March 6, 2020
Kang Dongyun
Lee Hoseong
year 2019 Korean League - final

March 6, 2020
Ding Hao
Dang Yifei
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3

March 6, 2020
Chen Weiting
Xu Jingen
7th GLOBIS Cup - Taiwanese preliminary

March 6, 2020
Chen Hanqi
Liao Yuanhe
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 3