Games

March 5, 2020
Fan Yunruo
Chen Yaoye
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 2

March 3, 2020
Shi Yue
Yi Lingtao
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 2

March 3, 2020
Han Yizhou
Tang Weixing
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 2

March 3, 2020
Gu Zihao
Tong Mengcheng
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 2

March 2, 2020
Yang Kaiwen
Tang Weixing
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 1

March 2, 2020
Yang Dingxin
Shi Yue
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 1

March 2, 2020
Xu Haohong
Lin Shuyang
12th Taiwan Haifeng Cup - round 3

March 2, 2020
Wang Xinghao
Zhou Ruiyang
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 1

March 2, 2020
Li Weiqing
Fan Tingyu
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 1

March 2, 2020
Jiang Weijie
Fan Yunruo
year 2020 Chinese League A Warm-up Tournament - round 1